Nagda-drive sa panaginip

Nanaginip akong nagda-drive ng kotse na kulay itim malapit sa bahay namin.

Habang ako’y nagda-drive, kalmado naman ako. Kinalaunan ay naka bangga ako ng sasakyan na mas malaki sa aking sinasakyan. Then akala ko nagising ako sa pana­ginip pero nasa pa­naginip pa rin ako pala.

At nu’ng nagmamaneho ako ay paatras na nang bigla akong mataob pero hindi ko ramdam ang sakit at kalmado pa rin ako. Nakita ko parents ko na binabalik nila sa pagkataob ang sasak­yan na ako ay nasa loob pa rin at parang natutuwa pa.

Ang panaginip tungkol sa pagda-drive ay karaniwang sumisimbolo sa kontrol mo sa takbo ng iyong buhay. Tulad sa aktuwal na pagmamaneho, ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong tinatahak na landas. Ikaw ang nagdedesisyon kung saan direksyon mo gustong pumunta at kung gaano kabilis o kabagal ang gusto mong ma­ging takbo.

Bilang driver sa iyong panaginip, ikaw ang tanging responsable sa iyong aksyon. Sinabi mong kalmado ka lamang habang nagmamaneho at maikokonek mo naman ito sa iyong aktuwal na buhay kung saan may kumpiyansa ka sa mga ginagawa mo.

Sa iyong panaginip, nakabangga ka ng ibang sasakyan na mas malaki sa iyo at kung ito naman ay ikokonek mo sa iyong aktuwal na buhay, maa­aring representasyon ito ng mga obstacles na nakakaharap mo sa araw-araw.

Maaari ring ang iyong subconscious ay nagwa-warning sa iyo na ma­ging mas maingat. Kung masyado kang nagiging kumpiyansa sa anumang pagpupursige sa buhay, posibleng ang iyong subconscious ay nagwa-warning sa iyo na magdahan-dahan. Maaaring ito’y sa mga pagdedesisyon sa buhay. Hindi puwedeng sugod nang su­god, kailangang mag-isip munang mabuti. Kumbaga, maihahalintulad ito sa pagtawid sa kalsada na kailangan mo munang tumingin sa kaliwa’t ka­nan o kung maaari ay sa lahat ng direksyon bago ka tumawid. Ganitong uri ng pag-iingat.

Napanaginipan mo ring paatras ka nang nagmamaneho at dahil pa­atras ka ay tumaob ang sinasakyan mo. Kung ihahanap mo naman ito ng koneksyon, pag-aralan mo kung aling bahagi ng buhay mo ang nagkaroon ka ng maling desisyon. Halimbawa sa isang relasyon, kung pumasok ka sa isang ma­ling relasyon ay puwede mo itong ikonek sa pagmamaneho nang paatras.
Sa bahaging nakita mo ang iyong mga magulang na inalalayan ka, inilagay sa ayos ang iyong sasakyan, nagpapakita naman ito na sa anumang nararanasan mo sa buhay, meron kang kumpiyansa na naroon lagi sa likod mo ang iyong pamilya na nakaagapay at handang tumulong sa iyo.

Sa kabuuan, masasabing positibo ang iyong panaginip. Nasa iyo ang kontrol at nasa iyo ang suporta ng iyong pamilya.
DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispirit­wal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.