Dear Dream Catche­r,

Ano po ibig sabihin nang nanaginip kang nagmamaneho ng kotse?

Angelika

Dear Angelika,

Ang pana­ginip tungkol sa pagmamaneho ay sumisimbolo sa pagbabago. Mara­ming pagbabagong puwedeng maganap sa iyong buhay.

Kung gusto mong matiyak kung aling bahagi ng iyong buhay ay konektado sa pagbabagong sinisimbolo ng iyong panaginip, alalaha­ning mabuti ang detalye ng iyong mga panaginip. Wala ka namang binanggit na mga detalye maliban sa ikaw ay nagmamaneho o kung na­ging masalimuot ang iyong pagbibiyahe o relaks lang. Ikaw ba ay naging maayos na driver habang nagmamaneho ka? Ikaw ba ay totoong nakakapagmaneho sa aktuwal na buhay?

Positibo ang iyong panaginip kung maa­yos ang iyong naging pagmamaneho at na­ging relaks ka at hindi tensyonado. Indikasyon ito na sa aktuwal mong buhay ay ikaw ang nasa kontrol at wala kang nararanasang anumang alalahanin. Negatibo naman ang iyong pana­ginip kung puno ka ng tensyon paggising mo dahil indikasyon ito na may pinagdaraanan kang isang sitwas­yon kung saan hindi ka komportable.

Kung ang pagmamaneho ay araw-araw mong nang ginagawa, maaaring wala itong gaanong sinisimbolo dahil ang iyong naging panaginip ay ekstens­yon na lamang ng na­tural mong ginagawa sa araw-araw.

Dream Catcher

***

DISCLAI­MER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang espiritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.