Nakakaadik

Payong Kapatid Kuya Rom

Dear Kuya Rom,

Itago mo na kang ako sa ngalang Offie. Sampung taon nang may nangyayari sa akin, bagay na hindi ­maalis-alis at nagpapalito sa akin.

Nahulog ang loob ko sa isang lalaki noon. In love ­talaga ako sa kanya na handa akong ibigay ang ­lahat para lumigaya siya. Ibinigay ko ang katawan ko sa ­kanya. Kaligayahan kong makita siyang maligaya, hanggang dumating ang araw na nagkahiwalay kami, kasi nagtrabaho siya sa ibang bansa.

Dalawang taong hindi kami nagkita. Pagbalik niya, nagkita kami at nagsiping. Pero hindi na ako umulit pa kahit gusto niya. Unti-unting iniwasan ko siya, kasi may asawa na ako.

Kaso, patuloy pa rin siyang nagte-text sa akin.

Bumalik siya sa kanyang trabaho sa abroad. Pagka­tapos ng ilang taon, umuwi siya at nag-text na gustong makipagkita sa akin. Hindi ako natanggi at nagkita kami. Nagtapat siyang may-asawa na siya, pero gusto niya pa ring makapiling ako. Hindi naman daw kami nag-break. Nakakaadik daw ang pagsisiping naming dalawa.

Tumanggi ako sa gusto niya. Sabi ko, may asawa na siya. Pinigilan niya akong umalis, pero kalaunan pinakawalan niya ako. Panay pa rin ang text niya sa akin, ibinabalik sa ala-ala ang aming nakaraan, ang mga sandaling kapwa kami maligaya.

Malaking tukso sa akin ito. Bakit may damdamin pa rin kami para sa isa’t isa? Feeling ko, hindi pa tapos ang relasyon namin. Nakakalito talaga. Anong gagawin ko?
Offie

Dear Offie,

Damdam ninyo, hindi pa tapos ang kaligayahan ninyong dalawa. Pero kung mayroon mang kaligayahang nalasap ninyo noon, ito ay maraming taon na ang nakaraan.

Ang totoo, nag-break kayo, kaya nag-asawa ka ng iba at ganoon din siya. Ngayon, ang nararamdaman ninyo ay pagnanasa sa isa’t isa na pinapaalab lamang ng isang ala-ala.

Maaaring nagmamahalan kayo noon, pero may kanya-kanyang asawa na kayo ngayon, wala na kayong tunay na pagmamahalan sa isa’t isa sa kasalukuyan, at ang nagtutulak lamang sa inyo para magkita ay pita ng laman.

Isipin ninyo ang maaaring kahihinatnan kung patuloy kayong magkikita at magsisiping.

Paano kung ma­laman ito ng mga asawa ninyo? Paano kung mauwi ito sa kahihiyang magdudulot ng masamang epekto sa inyong mga anak? Kung nalilito ka ngayon, kaya mo bang harapin ang lalong nakakalitong iskandalo na sasam­bulat sa inyong buhay kapag lumabas ang katotohanan?

Ikaw ay nalilito sapagkat natutukso kang kalimutan ang katotohanan. Ang realidad ay kapwa kayo may-­asawa na ngayon. Mainam na tanggapin ninyo ang katotohanang ito at mamuhay kayo ayon dito.

Mabuting tuluyang talikuran na ninyo nang lubusan ang nakaraang romansa, at pag-ukulan ninyo ng pagmamahal, pagtingin at panahon ang inyu-inyong pamilya.

Maging tapat at manatiling tapat kayo sa inyu-inyong asawa. Ipamuhay ninyo ang tunay na pag-ibig upang malasap ninyo ang malinis at tunay na ligaya. May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom