Nakipag-away sa boss

Dear Dream Catcher:

Napanaginipan kong nakikipagdiskusyon daw ako sa boss ko. Tapos ay nagkakataasan na daw kami ng boses. Nagising akong naiinis pa rin sa boss ko. Ano po ang ibig sabihin ng panaginip ko?

Rona

Dear Rona:
Ang panaginip na nakikipag-away ka sa boss mo ay maaring indikasyon na meron kang pinipigil na galit o inis sa isang taong malapit sa iyo. Ang iyong boss ay representasyon lamang ng isang taong may authority sa iyo tula ng magulang, nakatatandang kapatid at i bang personalidad.

Puwde rin naman sa aktu­wal na buhay ay sadyang may kinikimkim kang inis o matin­ding emosyon mo sa iyong boss at hindi mo ito masabi sa kanya dahil alam mong malalagay sa alanganin ang iyong posisyon sa trabaho.
Ang ganitong panaginip ay maari ring paalala na dapat mo ring sabihin o igiit ang iyong karapatan.

Maaari rin namang ang iyong panaginip ay nagpapaalala na kailangan mo nang igiit ang iyong authority sa isang taong nagpapabigat sa iyong kalooban. Puwede rin itong paalala na dapat mo nang ilagay sa kontrol mo ang mga pangyayari sa p­aligid.

Sa buhay, hindi kailangang ikaw ang laging sunod-sunuran. May pagkakataong kailangan mo nang igiit ang iyong sari­ling kagustuhan at kaila­ngan mo ring ma­ging boss.

Dream Catcher
***
DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang pana­ginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.