Magkakaiba ang abilidad ng tao sa larangan ng Metapisika — may nakakakita ng mga multo at espi­ritu, may nakakaramdam ng presensya ng mga anghel at ekstra-terestriyal, at ang iba naman ay nakakaunawa at naririnig ang boses ng mga hayop. Si Meriel ng Marikina ay nakakarinig ng mahiwagang bulungan.

‘Yan ang ating paksa ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin ang Totoo!”

Isang gabi nahihimbing sa pagkakatulog si Meriel nang bigla siyang magising at natakot sa nakabibinging bulungan sa labas ng kanyang bahay. Ang akala niya ay mga kapitbahay ang nagbubulungan pero imposible dahil disoras ng gabi ay tulog ang mga tao.

Hindi niya maintindihan ang usapan ng mga bulong pero pakiramdam niya ay natatakot sila sa anumang mangyayari.

Ito ang inusisa ng #Misteryo kay Meriel.

Misteryo: “Gaano kalinaw mo naririnig ang bulungan? At sa akala mo sino ang nagbubulungan?”

Meriel: “Noong una wala akong idea kung sino nagbubulungan pero natakot talaga ako kasi ang lakas kong naririnig ang usapan nila. Hindi ko lang maintindihan mukhang may sarili silang lengguwahe.”

Misteryo: “Pinilit mo bang intindihin ang bulungan? Paano mo natunton kanino ito galing?”

Meriel: “Sa mga punungkahoy sa tabi ng aming bahay, Hindi ako maaa­ring magkamali sila ang nagbubulu­ngan. Lalo akong natakot kasi nararamdaman ko rin ang takot nila sa kung ano ang mangyayari.”

Misteryo: “Nang marinig mo ‘yun, anong ginawa mo? Nalaman mo ba saan sila takot o ano ang kanilang kinatatakutan?”

Meriel: “Pinilit kong intindihin ang kanilang bulungan at mukhang takot sila sa galit ng kalikasan. At narinig ko sila bago pumutok ang Bulkang Taal.”

Misteryo: “Ngayon mo lang ba ito natuklasan? O ngayon mo lang napatunayan na sila nga ang nagbubulungan?”

Meriel: “Hindi ko masyado pinapansin noon lalo na pag may parating na bagyo o lindol dahil ayaw ko malaman, natatakot ako. Ngayon alam ko na sila pala.”

Sadyang may misteryo ang buhay at akala natin, tao lang ang may paki­ramdam pero lahat ng buhay sa iba­baw ng lupa ay alam ang banta ng panganib lalo na kung kalikasan ang pinag-uusapan.

Para sa inyong mga kuwentong karanasan mag-email sa TeamMisteryo2019@gmail.com. Bisi­tahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph #