Dear Dream Catcher,

Napanaginipan ko ang luma at kauna-una­han kong kotse. Ilang taon nang wala ang kotseng iyon sa buhay ko pero espesyal siya sa akin dahil siya ang gamit ko noong una akong matutong magmaneho. Sa pana­ginip ko, hindi ko naman siya minaneho basta ang natatandaan ko ay nasa harap ko siya at masaya daw ako na nakita ko siya.

Alex

Dear Alex,

Ang panaginip tungkol sa kotse ay sumisimbolo ng momentum mo sa iyong buhay, kung ikaw ay nasa tamang direk­syon o hindi. Ang panaginip naman tungkol sa iyong lumang kotse ay nagpapakita rin ng direksyon sa buhay.

Kung sa iyong pana­ginip ay nakita mong nasa magandang kondisyon pa ang iyong dating kotse, ito ay isang positibong pana­ginip at nagpapakitang tama ang tinatahak mong direksyon at solido ang mga plano mo sa buhay.

Kung sa iyong panagi­nip ay nakita mo namang sira-sira at wasak na ang dati mong kotse o kaya ay nangangailangan ito ng repair, posibleng indikas­yon ito na kailangan mong pag-aralan ang takbo ng buhay mo ngayon dahil hindi malayong may mali sa mga nangyayari. Posibleng may mali sa mga ginagawa mo at may kailangan kang baguhin para maabot mo ang mga goals mo sa buhay.

Ang kotse ay sumisimbolo sa mga pagbabago tulad ng pagpasok sa buhay may-asawa o pagpapamilya, at pagpasok sa bagong trabaho. Posible ring may ikinukonsi­dera kang mga pagbabago.

Kung sa iyong pana­ginip ay minaneho mo ang iyong lumang kotse, ito ay puwedeng indikas­yon na sa aktuwal na buhay ay kailangan mong mag-move on.

Posibleng paalala ito ng iyong isip na nagiging stagnant ang buhay mo, masyado kang natututok sa mga lumang sistema at kailangan mo nang maghanap at ikonsidera ang mga bagong ideyang mas makakatulong sa iyo.

Sa kabuuan, ang iyong panaginip ay posibleng indikasyon na kailangan mong pag-aralan ang direksyon na tinatahak mo sa buhay.

Dream Catcher

***

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihi­yon, kulto o anumang ispiritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panagi­nip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.