Dear Dr Holmes: (shortened version of March 30 letter)

My grandfather died because of me. It was traumatic and tragic. It’s been four years; I’m still here. Still stuck with the fact that yep, I killed him. Unintentionally but still irresponsibly. Since then, I tried killing myself many times. I’m still blaming myself. Please help me. Janine
Dear Janine:

Maraming salamat sa sulat mo na una nating pinublish nang buo noong nakaraang Sabado, Marso 30. Sa huling kolum natin noong nakaraang Linggo, Marso 31, nagbigay ako ng iilang dahilan na hindi mo kailangang tanggapin ang bintang sa iyo ng kuya mo. After all, sino ba siya na kaya niyang manghusga sa kalusugan ng isang tao?

Pero kahit na (sana) nakatulong ang mga dahilan na nabahagi (shared) ko sa iyo tungkol sa pagkamatay ng lolo mo, hindi ito ang talaga mong kailangan.

Ang iyong problema ay nakatutok sa depression. Ang dep­ression ay isang sakit sa damdamin (mood disorder). Hindi sakit sa isip (thought disorder) kagaya ng schizophrenia.

Dahil ito ay hindi sakit sa isip, bihirang makatulong ng pag-iisip lamang.
Ang kailangan ng depression ay magbago iyong pagtingin sa sarili at ang iyong mga damdamin tungkol sa sarili mo at sa iyong kinabukasan.

Ang iyong depression ay malalim, Janine, so dapat lang na magpagamot ka kaagad. Dahil grabe (severe) ang iyong depression at matagal na ito sa iyo (4 na taon), malamang hindi lang ‘talk therapy’ ang kailangan mo. Malamang kailangan mo rin ng anti depressant. Inaasahan ko na kapag may ireseta sa iyo ang doktor, ibili mo itong mga gamot at inumin kaagad. Wala pa akong narinig na sitwasyon na mas lumala ang depression ng isang tao na uminom ng gamot.

Dearest Janine, Inaasahan ko na nakatulong kahit konti ang mga sinabi ko sa iyo. Sana sulatan mo ulit ako kung mayroon pa akong maipaglilingkod sa iyo. Ingat – MG Holmes

Si Dra Holmes ay nagsusulat sa TONITE sa Sabado. Sulatan siya sa Facebook: http://www.facebook.com/drmargieholmes at panoorin siya sa Walang Echos sa Abante Tonite Facebook tuwing Huwebes, 7 pm.