julius-segovia

Kamakailan lang, tinadtad tayo sa social media ng viral vi­deos ng isang mag-aaral ng Ateneo JHS habang umano’y nananakit at nambu-bully ng mga kaklase.

Masasakit na tirada ang ibinato sa ina­akusahang bata pati na sa kanyang pamilya. Maging ang paaralan, hindi nakaligtas sa mga batikos ng madla.

Napagdesisyunan ng Ateneo na tulu­yan nang i-dismiss ang bata. Kasabay ba ng pagtakwil sa bata ang paglaho na rin sa isyu ng bullying na talamak pa rin sa mga eskuwelahan?

Ayon sa Department of Education, matatawag na bullying ang paulit-ulit na pangu­ngutya, pana­nakit nang pisikal o pagbibitiw ng masasakit o mapanirang salita sa isang indi­biduwal, perso­nal man o gamit ang teknolohiya. Kadalasang nangyayari ito sa mga paaralan, pampubliko man o pribado lalo na sa mga mag-aaral na mahina, tahimik, mahiyain, may kapansanan at hindi marunong lumaban.

Kapag hindi nasolusyunan, posibleng mauwi ang biktima ng bullying sa pagliban sa klase, pagbaba ng grado, depresyon, at ang matindi – pagkitil sa sariling buhay.

Ano ba ang papel ng paaralan sa isyung ito?

Gaya ko na isa ring guro, naniniwala akong paaralan ang may pinakamala­king papel na kaila­ngang gampanan upang malutas ang isyung ito.

Para sa ilan, sa ta­hanan ito dapat magsimula. Tama naman pero kailangang yakapin natin ang katotohanang paglabas ng bata sa bahay, mas marami pa ring oras ang iginugugol niya sa paaralan.
Ang impluwensiya ng kanyang mga kaibi­gan, kapaligiran, ma­ging ng mismong paaralan ay sadyang nakaka­apekto sa mga gawi ng bata.
Sa totoo lang, hindi nagkulang ang DepEd sa pagsugpo ng bully­ing. Nariyan ang DepEd Order No. 40, s. 2
012 o ang DepEd Child Protection Policy na nag­lalayong maprotektahan ang mga mag-aaral sa anumang klase ng karahasan o bullying. Sa nasabing ­order, bawat paaralan – pri­bado man o pampubliko ay dapat na magkaroon ng “Child Protection Committee” (CPC) na siyang mag-aayos, mag-iimbestiga, at gagawa ng mga aktibidad na maka­tutulong para makamit ang “zero case” ng bullying.

Nariyan din ang DepEd Order No. 55, s. 2013 o ang Implementing Rules and Regulations (IRR) of Republic Act (RA) No. 10627 o ang Anti-­Bullying Act of 2013 na nagsasaad ng mga responsibilidad ng bawat institus­yon, indibiduwal, ma­ging mga karampatang parusa sa mga la­labag dito.

Walang silbi ang mga ito kung hindi naman ipatutupad. Sa madaling salita, nasa paaralan ang “execution at implementation” ng mga nasabing tuntunin.

Paaralan ang gagawa ng paraan upang matugunan at maresolba nang ma­aga ang anumang klase ng ­bullying. Kung may ganitong kaso, agad na ipagbigay-alam sa mga magulang ng batang nam-bully at batang binully.
Ang sa akin lang, lagi dapat magkatuwang ang tahanan at paaralan sa paghubog sa mga bata sa anumang aspeto ng buhay. Kailangang pagtulungang tuparin ang wika ni Gat. Jose Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan. (with reports from Reymar D. Paguio)