Dear Sir:

Magandang pangitain ang pag-surrender ng 72 na NPA at muling pagbabalik nila sa ating komuni­dad. Harinawang masundan pa ito ng ilang mga kasapi nila na nanatili pa rin sa kabundukan.

Tama ang kanilang pag-surrender, kasi ang kanilang mga leader nandoon sa Oslo upang mapag-usapan ang pagbabalik-loob, samantalang sila nasa kabundukan naghihirap at nalulungkot. Maaaring nagugutom na rin dahil walang suporta at hindi sila makahingi ng revo­lutionary tax sa mga mamamayan ngayon dahil pumapalag na ating mga kababayan.

Napakaganda ang buhay ng kanilang mga lea­der, samantalang sila tago nang tago sa mga awtoridad. Dapat magising na kayo. Ginuguyo lang kayo ng inyong mga leader. Alalahanin ninyo na malapit na naman ang Pasko. Napakasarap sa pakiramdam na sama-sama kayong magkapamil­ya at ang inyong mga mahal sa buhay na magda­daos ng Pasko. Masaya at walang takot na makisa­lamuha sa komunidad kapag kayo ay nagsisuko na sa pamahalaan.

— Pamela A. Landicho
Sta. Cruz, Davao del Sur

One Response