Tiyakin na:

*Nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe, gamiting palatandaan ang acronym na BLOWBAGETS

Battery, Light, Oil, Water, Brakes, Air, Gas, Engine, Tools, Self

*Kumpleto ang dokumento sa pagmamaneho at papeles ng sasakyan, kasama ang Insurance Certificate

*Naka-safety lock ang mga pinto at bintana lalo na kung may mga kasamang bata