Paano iwasan ang stiff neck?

stiff-neck

Hindi maigalaw na leeg? Stiff neck iyan o pananakit ng leeg na tiyak na naipitan ng ugat o nangalay ang leeg. Nakakabalisa kapag may nararamdaman na hindi maganda ang isang tao lalo na kung ang katawan niya ay apektado.

Sa una ay hindi mo napapansin ang panga­ngalay ng leeg ngunit hindi ito dapat ipinagbabalewala dahil ito ay leeg na malapit sa ulo at puso. Upang maiwasan ang pananakit, sundin ang mga nararapat na hakbang upang maka­iwas sa stiff neck:

1. Panatilihing tama ang postura (posture) sa pagtindig, sa pag-upo at sa paghiga.

2. Regular na mag-ehersisyo.

3. Gumamit ng unan na may tamang taas kapag matutulog.

4. Siguraduhing nakahiga nang maayos na pahilata kapag matutulog. At hangga’t maaari, umiwas na matulog na nakaupo.

5. Iwasan ang ma­ling paraan ng pag-upo o ang mala-kuba na ­posisyon.

6. Ilagay sa tamang lebel ang telebisyon o computer. Dapat ay kapantay lamang ito ng mata.

7. Siguraduhing nasa tamang ayos ang backpack na dala.

8. Isaayos din ang upuan ng mga sasak­yang behikulo.

9. Kung pupulot ng mabigat na bagay mula sa sahig, balukturin ang tuhod imbes na likod.

10. Magkaroon ng sapat na pahinga.

11. Umiwas sa stress.