Paano maging magaling na basketbolista?

Marami sa atin ang binigyan ng Panginoon ng special na talento para sa basketbol.

May mga pinapanganak na matangkad, malakas at mabilis tumakbo. Ang iba naman, wala sila ganitong mga suwerte o biyaya na mula sa Itaas.

Papano ba maging isang magaling na basketbolista? Ililista ko lang dito ang maaari nating gawin para makuha natin ang gusto nating lahat, maging isang basketball superstar.

Ito ay galing sa librong sinulat ko na may pamagat na The Complete Basketball Training Book.

Ang Una: Maniwala tayo sa sarili natin na tayo ang magiging pinakamagaling na player sa ating ligang sasalihan.

Ang Pangalawa: Hard work ang kailangan nating gawin. Mag-ensayo tayo buong taon, huwag lang kung summer o kaya kapag may oras lang.

Ang Pangatlo: Ibigay ang the best natin sa ensayo o laro. Ibigay natin lahat ng kakayanan natin.

Ang Pang-apat: Mag ensayo sa lahat ng opportunidad. Kung may nakita tayong basketball court at walang naglalaro, kunin ang bola at mag-shooting, kahit mag-isa. Kapag shoot tayo nang shoot, made-develop natin ang consistency sa pagsu-shoot.

Ang Panglima: Itanong sa iyong coach kung saan ka mahina, at trabahuhin ito para ma-improve ang laro.

Ang Pang-anim: Matuto sa mga pagkakamali sa ensayo. Ok lang magkamali sa ensayo, pero huwag ulitin sa laro.

Ang Pangpito: Huwag pahirapan ang ating coach. Gawin natin iyong gusto niyang ipagawa. Kahit si Michael Jordan, nakikinig sa kanyang coach. Huwag maging ”headache case” sa ating coach.

Ang Pangwalo: Maging kumpletong player. Mag-ensayo sa lahat ng department ng laro, katulad ng shooting, passing, dribbling, rebounding at depensa.

Ang Pangsiyam: Sa laro, paramihan ng puntos, at kung gustong manalo, kailangang marunong tayong mag-shoot. Mag-practice lagi, araw-araw kung possible ito. Kung tayo ay mag-ensayo sa shooting, huwag lang ang pag-shoot ng bola ang gawin. Mag-practice din ng positioning for a good shot or footwork.

At ang pang-10: Sa ensayo o laro, trabaho lang tayo. Huwag angal ng-angal.
Ito ay 10 lamang sa mga rule kung papano tayo maging magaling na basketbolista. Sa susunod na mga artikulo, itutuloy ko ang iba pa.