Paano maging money smart ang inyong anak?

Imbes matuksong bumili ng junk foods sa eskuwelahan, maraming magulang ang pinababaunan na lang ng mga special home-made snack ang kanilang mga anak sa pagpasok nila araw-araw. Matrabaho at mahirap sa katawan pero tiyak naman daw silang masustansiya ang kakai­nin ng kanilang mga supling. Paraan na rin ito ng mga nanay para hindi abutan ng cash allo­wance ang mga anak. Kapag pera kasi ang ibi­nigay, baka raw kung anu-ano ang bilhin ng mga bata sa paaralan.

Hindi masamang magpabaon ng pagkain sa mga bata. Mainam nga ito para siguradong malinis at masarap ang ilalaman nila sa tiyan tuwing break time. Pero sabi ng mga eksperto, huwag din sanang kalimutan nina nanay na magbigay ng pera, kahit maliit na halaga, sa mga bata. Ayon sa pag-aaral, mas mainam na habang bata pa’y maturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng wastong pag­hawak sa pera.

Sa isang radio interview, sinabi ng financial expert na si Rose Fres Fausto na nagiging bantulot o walang iisang desisyon sa pangangasiwa at pamamahala ng pera ang taong naantala ang kaalamang pampinansiyal.

Madalas daw na nagiging ‘one-day millio­naire’ ang taong hindi sanay humawak ng pera. Kung minsan nama’y halos amagin na sa baul ang kanyang ipong pera dahil hindi niya alam kung paano ito gagastusin.

Isang paraan para maging money smart ang inyong mga anak ay abutan na sila ng cash allo­wance sa murang edad. Ayon sa pagsasaliksik, puwede na raw bigyan ng pera ang mga batang nasa edad anim. Ang tanong, magkano dapat ang ibigay? Siyempre, ‘yong kaya lang ng bulsa n’yo. Kuwentahin kung magkano ang posibleng magasta ng bata sa isang araw. Bawasan ang cash allowance kung may baon nang pagkain.

Turuan din ang mga bata na mag-alkansiya. Importanteng malaman nila ang halaga ng pag-iipon. Kung ang baon ng bata’y P100, itabi na agad ang P20. Sa ganitong paraan, makokontrol ng inyong mga anak ang gastusin nila buong maghapon at makakaipon pa sila.

Payo pa ng mga eksperto sa mga magulang, matutong tiisin kung minsan ang mga anak. Halimbawa, mid-week pa lang – pero ubos na ang weekly allowance ng bata, huwag bigyan ng dagdag na pera para matuto silang maging masinop.

Ipaalam sa mga anak na mayroong student discount sa pamasahe at ibang bilihin o serbisyo. Importanteng igiit ito ng mga bata para makamenos sila sa gastos.

Iwasan ding kumain sa mga mamahaling kainan. Huwag magpabuyo sa ibang ka­klase na may kaya. Ala­min ang prayoridad. Dapat ang bibilhin ay kailangan at hindi basta gusto lang. Mahahalagang gamit pang-eskuwela lang dapat ang bilihin hangga’t maaari.

Hindi masamang gumala. Ngunit maka­tutulong sa pagtitipid kung lilimitahan ito at mas mabuti kung huwag na lang mamasyal kung hindi naman kailangan.

Bawasan din ang utang. Hindi maiiwasan ang panghihiram o pangungutang ng pera. Pero hangga’t maaari’y iwasan ito para makabawas sa dagdag bayarin.

Ang sa akin lang, kung kaya ng oras at nasa wastong edad, hikayatin din ang mga anak na maghanap ng part-time job para makatulong sa pa­milya. Tiyakin lang na hindi ito magiging sagabal sa pag-aaral. Marami akong naging estudyante na wor­king student. Kapuri-puri sila dahil pilit nilang iginagapang ang sarili para makaahon ang pamilya sa hirap. Sa huli, sila pa ang mas nagtatagumpay sa buhay dahil alam nila ang wastong pangangasiwa sa pera.