Dear Atty. Claire:

Magandang hapon sa inyo.

Nais ko lang magtanong. Kinasal sa simbahan ang anak kong la­laki subalit hindi nagtagal dahil nag-abroad ang anak ko. Hindi nakatiis ang asawa niya at nagkahiwalay sila.

Sa ngayon may pa­milya ng iba ang kanyang asawa. Mayroon silang anak na lalaki 14 taong gulang na, apo namin na simula pagkabata ay kami na ang nag-aalaga.

Bilang lolo at lola ay puwede po ba naming ampunin na lang ang a­ming apo?

Ano po ba ang dapat namin gawin para ampunin ang apo namin?

Salamat po.
MCabello

MCabello,

Bilang mga lolo at lola ay puwede po ninyong ampunin ang inyong apo. Ngunit kakailanganin ninyo ang pahintulot ng bata dahil siya ay 14 taong gulang at ng mga magulang ng bata.

Ayon sa ating batas, Republic Act 8552:

Section 9. Whose Consent is Necessary to the Adoption. – After being properly counseled and informed of his/her right to give or withhold his/her approval of the adoption, the written consent of the following to the adoption is hereby required:

(a) The adoptee, if ten (10) years of age or over;

(b) The biological parent(s) of the child, if known, or the legal guardian, or the pro­per government instrumentality which has legal custody of the child;

(c) The legitimate and adopted sons/daughters, ten (10) years of age or over, of the adopter(s) and adoptee, if any;

(d) The illegitimate sons/daughters, ten (10) years of age or over, of the adopter if living with said adopter and the latter’s spouse, if any; and

(e)The spouse, if any, of the person adopting or to be adopted.

Kapag po pumayag ang biological parents ng bata ay maaari nang simulan sa pamamagitan ng pagkausap sa assigned na social worker sa inyong lugar upang maka­gawa siya ng case study at magkaroon ng pakiki­pag-usap sa biological parents ng bata para madetermina kung tanggap at handa na sila sa pagpapa-ampon ng kanilang anak.

Kapag naging maa­yos ang mga ito ay maaari na kayong magsampa ng petition for adoption sa korte at doon aalamin kung sa ika­bubuti ba ng bata ang planong pag-ampon.

Mas mainam po kasi na preparado ang mga ito kaysa magsampa kaagad kayo ng petition at kapag lumabas sa case study na hindi dapat o hindi maaaring isagawa ang pag-aampon ay lubhang masasayang lang ang lahat ng pagsisikap at oras.

Kapag nagsampa kaagad ng petition for adoption ay ipag-uutos din ng korte na dapat na maipakita na nagkaroon ng counseling sa mga bio­logical parent at ipag-uutos din na gumawa ng case study ang social worker.

Mas magandang makipag-ugnayan sa assigned social worker sa inyong lugar.

***

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 8410-7624 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.