Ginugunita ng Simbahan ang Pista ni San Felipe Neri (Mayo 26), ang patron ng pagka-masayahin. Ipinanganak siya sa Florence, Italy noong Hulyo 21, 1515. Si San Felipe ang kinikilalang `Ikalawang Apostol ng Roma’ dahil sa kanyang kawanggawa.

Sa murang edad, nagtungo Felipe sa Roma bilang peregrino. Pagkalipas ng tatlong taong pag-aaral ng pilosopiya at teolohiya, hindi na siya umasang maordenahan. Nais lang niyang italaga ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga sawimpalad.

Ang sumunod na labintatlong taon ng paninirahan sa Eternal City ay ginugol niya sa isang bokasyong hindi karaniwan noon – ang maging laykong aktibo sa mga gawaing panalagin at apostolado. `Di kalaunan, sa gitna ng pagsisilbi sa mga peregrino naging isang ganap siyang pari noong 1551.

Itinatag ni Felipe ang isang institusyong relihiyoso na kilala sa tawag na Oratoryo na ang pangunahing layon ay ilapit sa panalangin at paglingkuran ang mga mahihirap na naninirahan sa Roma. Hulyo 15, 1575 nang tanggapin ng grupo ang pormal na basbas ng Santo Papa.

Isa si Felipe Neri sa mga maimpluwensiyang personalidad sa panahon ng Kontra-Repormasyon. Ang mga pangunahing katangian ng tanyag na pundador ay ang kababaang-loob at pagka-masayahin. Mas Kristiyano aniya ang pananatiling kalmado kaysa pamamanglaw sa harap ng mga problema.

Para kay Felipe ang panalangin, higit sa lahat ay pakikinig sa Diyos. Mahalagang turo niya ang pananatiling sensitibo sa kalooban ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay at paghingi ng liwanag sa panalangin. Pumanaw ang tagapagtatag ng Oratoryo noong Mayo 25, 1595 sa edad na 80. Itinanghal siyang santo taong 1622.

Nawa ang pagiging masayahin ni San Felipe Neri, ang magbigay lakas sa atin sa panahong ito ng pandemya.

San Felipe Neri, ipanalangin mo kami!