Dahil halos lahat ng mga pagtatanghal na ginaganap sa CCP ay idinaraos sa gabi, naitutuloy ni Myka ang kanyang pag-aaral sa umaga bagama’t labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang sa tuwing uuwi siya sa dis-oras ng gabi o kadalasan ay madaling araw pagkatapos ng kanyang trabaho.

Mula kasi sa kanilang tirahan sa 357 Tirona Street, Olivarez Compound, Sucat, Paranaque City, malayo pa ang biyahe ni Myka patungo at pabalik sa CCP na nasa lokasyon ng Roxas Boulevard sa Pasay City.

Bunga na rin ng angking kagandahan, hindi nakapagtataka na maraming kalalakihan ang nahuhumaling at nagpapahiwatig sa kanya ng panliligaw subalit sa pagnanais ng dalaga na matapos niya ang kanyang pag-aaral, hindi niya pinag-uukulan ng pansin ang mga pahiwatig dahil na rin sa pagpapahalaga sa kanyang ambisyon.

Inabala rin ni Myka ang sarili sa kanyang trabaho bilang usherette at dahil masaya naman siya sa kanyang trabaho, hindi niya alintana ang puyat at pagod kahit pa nga tinututukan niya ang pag-aaral sa umaga.

Sa kanyang trabaho kasi bilang usherette kadalasang nakikita ng personal ni Myka ang ilang mga kilalang personalidad sa mataas na lipunan at maging mga artista at pulitiko na nagtutungo sa CCP upang manood ng mga pagtatanghal na karamihan ay sa telebisyon at pahayagan lamang niya natutunghayan.

Naikukuwento ni Myka sa kanyang mga magulang at mga malalapit na kaibigan ang kanyang mga karanasan sa pagtatrabaho bilang casual employee sa CCP kaya’t kahit batid ng mag-asawang Alberto at Marie Jean na mahirap mapagsabay ang pagta-trabaho at pag-aaral, alam nila na masaya at tila nage-enjoy na rin ang kanilang anak sa kanyang ginagawa.

Nang makilala ni Myka si Kristoffer Von Moraleja, usher at tulad niya ay casual employee rin sa CCP, naging magaan ang loob ng dalaga sa lalaki dahil kahit mas bata sa kanya ng halos dalawang taon ang lalaki, nakikita niya rito ang pagkakaroon ng “sense of humor” at pagmamalasakit sa kanya.