Madalas ay napapatawa ni Kristoffer ang dalaga sa kanyang mga kuwento habang naghihintay pa sila sa oras ng kanilang trabaho kaya’t hindi nagdalawang isip si Myka na tanggapin ang alok ng lalaki na ihatid siya sa kanilang bahay sa Paranaque sa oras ng kanilang pag-uwi.

Kahit malayo ang tirahan ni Myka, matiyaga siyang sinasamahan pauwi ng kaibigan lalu na’t madaling araw natatapos ang kanilang trabaho kaya’t umaga na bago makabalik sa kanilang tirahan sa 2434 Sarial Street, Decena sa Pasay city.

Hindi naman nalingid sa kaalaman ng mag-asawang Alberto at Marie Jean ang paghahatid ni Kristoffer sa kanilang anak pauwi ng bahay lalu na’t ipinakilala naman ng dalaga sa mga magulang ang kaibigan at kasamahan sa trabaho.

Naging magiliw naman ang mga magulang ni Myka kay Kristoffer dahil nakikita nila sa binata ang sensiridad ng pakikipag-kaibigan sa kanilang anak at wala rin silang nakikita na nagtataglay ng masamang pag-uugali ang binata
Ito’y kahit batid ng mag-asawa na hindi magtitiyagang ihatid ng lalaki ang kanilang anak kung wala siyang pagtingin sa dalaga kaya’t alam nila na mauuwi sa panliligaw ang pagiging malapit ni Kristoffer sa kanilang anak.

Sa kabila ng paniniwala ng mag-asawa na higit pa sa pagkakaibigan ang pagpapakita ng pagmamalasakit ni Kristoffer sa kanilang anak, hindi nila tinangka man lang na ilayo ang loob ni Myka sa lalaki dahil batid nila na mas ligtas ang dalaga kapag kasama sa pag-uwi sa madaling araw ang kasamahan sa trabaho.

Wala ring nakikitang dahilan ang mag-asawa para pagbawalan ang anak na makipagmabutihan kay Kristoffer lalu na’t hindi naman nila kinakakakitaan ng hindi magandang pag-uugali ang lalaki.

Tulad ng inaasahan hindi nagkamali ng hinala ang mga magulang ni Myka dahil nang tanungin nila ang anak kung nanliligaw sa kanya si Kristoffer, inamin naman ng dalaga na nagpahayag na ng pag-ibig sa kanya ang lalaki bagama’t pinag-iisipan pa niya kung ano ang kanyang magiging tugon sa alok na pagmamahal.

Nais kasi ni Myka na tapusin ang kanyang kurso sa pinapasukang pamantasan sa St. Paul University Manila kung saan siya kumukuha ng Bachelor of Science in Tourism bago pagtuunan ng pansin ang pakikipag-relasyon.

Gayunman sadyang makapangyarihan ang tawag ng pag-ibig dahil sa kabila ng pagpupumilit ni Myka na huwag munang pagtuunan ng pansin ang masidhing hangarin sa kanya ni Kristoffer upang hindi mahati ang konsentrasyon niya sa pagitan ng pag-aaral at pakikipag-relasyon, nanaig pa rin ang tibok ng kanyang puso sa iniaalok na pagmamahal ng lalaki.

Katuwiran ni Myka, nasa huling yugto na ang kanyang pag-aaral sa St. Paul College Manila at ilang buwan na lamang ay matutupad na niya ang hangaring matapos ang kursong Tourism kaya’t ipinasiya na rin niyang tanggapin ang iniaalok na pagmamahal sa kanya ni Kristoffer.