Dear Kuya Rom,

Siya ay 21 noong unang nag-asawa siya, pero nag­loko ang babae at lumayo. Siya ay 23 nang magkaroon siya ng live-in relationship sa isang babae, ngunit hindi rin ito nagtagal at naghiwalay sila. Siya ay 26 nang magkakilala kami.

Hindi siya kasal sa dalawang babaeng ito. ­Niligawan niya ako. Isang taon ko siyang naging boyfriend. Pangatlong asawa niya ako.

Nagpakasal kami sa huwes. Dalawang taon na ­kaming nagsasama. Sa aking nakikita sa kanya, ­mabuting tao siya. May prinsipyo at paninindigan. Masipag sa trabaho, pero napaaway kaya’t paiba-iba ang trabahong pinapasukan niya.

Hindi niya ako sinasaktan, pero habang tumatagal, natatakot ako sa kanya kapag siya ay nagagalit. Lumaki ako sa isang tahimik na pamilya, kaya’t hindi ako sanay sa mataas na tono ng boses at usapang puno ng galit.

Bihira kaming mag-away, pero nitong mga nakaraang araw, kapag galit siya, parang sasabog ang mundo. Naiisip ko kung minsan na hiwalayan siya at ilayo sa kanya ang anak namin. May trabaho naman ako at pwedeng iwan sa mommy ko ang anak ko. Pero nagdadalawang-isip ako. Baka lalong gumulo ang buhay ko.

Desperado ako sa paghahanap ng kasagutan. Mauuwi ba sa paghihiwalay ito? Sana, kuya, mapayuhan mo ako. Maraming salamat. — Egy

Dear Egy,

Ang tao ay mahilig sa madaliang solusyon. Iwasan ang pagmamadali, sapagkat ang nagmamadali ay nada­dapa, nababangga, nahuhulog sa bangin at napapahamak. Ang pakikipaghiwalay ay madaliang hakbang na walang kasiguruhan. Mabuting iwaksi mo sa isip ito.

Tungkol sa mister mo, mukhang may mga sanda­ling sumasabog siya sa galit. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi nakatagal sa kanya ang unang dalawang babaeng nakapiling niya.

Sa pagdaan ng panahon, posibleng nakita niya ang masamang epekto ng galit, kaya’t nagsikap siyang magbago. Ang pagkakakilala niya sa iyo ay nakatulong. Tumibok ang kanyang puso at pinakasalan ka niya. Sapagkat umiral ang pag-ibig.

Sadyang ang pag-ibig ay may mabuting bunga, kaya’t mainam na ipagpatuloy mong ipadama sa kanya ang pag-ibig. Ito ang tanging kasagutan sa iba’t ibang isyu ng buhay na puno ng katanungan.

Paghariin mo ang pag-ibig sa relasyon ninyong mag-asawa upang maranasan ninyo ang “kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang-loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili…” (Galacia 5:22-23).

Sundin at isabuhay mo ang karunungang itinuturo ng Biblia: Ang pag-ibig ay “mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi maga­galitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotoha­nan, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat” (1 Corinto 13:4-7). God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom