Ayon sa hawak na datos ng gobyerno, halos 97% ng tubig sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam.

Bagama’t may mga palatandaan ng pagbaba ng lebel ng tubig sa La Mesa Dam na siyang itinuturing na imbakan o reservoir ng tubig ng buong Kamaynilaan at karatig na lalawigan, ang lebel ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing pinanggagalingan ng tubig ng La Mesa Dam ay mahigit sa 20 metro pang mas mataas sa tinatawag ng mga eksperto na ‘critical low.’

Kung sapat ang suplay ng tubig sa mga concession area ng Maynilad at tanging mga konsyumer ng Manila Water ang umaaray mula sa kakapusan, tila nasa distribution o pamamahagi ang problema sa pagkakataong ito.

Maliban dito, pinagtitibay din ang obserbasyong ito ng pinakahuling mga pag-aaral na nagsasabing umaabot sa 144 billion cubic meter ng fresh water supply sa Metro Manila ang hindi nagagamit ng maayos, tumatagas at hindi napapakinaba­ngan.

Ganunpaman, lingid­ sa kaalaman ng marami, kahit noong hindi pa nagsimulang dumanas ang Kamaynilaan ng problema sa suplay ng tubig, ang Economic Cluster ng Gabinete at ang Cabinet Assistance System (CAS) ay nagbalangkas na ang isang Executive Order na aayuda sa gobyerno upang mas matugunan nito ang samu’t-saring usapin sa tubig at pamamahagi nito.

Ang nagbunsod nito ay ang mga nadiskubreng mga kakula­ngan sa polisiya at mga alituntunin habang isinasapinal ang 2017-2022 Philippine Development Plan (PDP).

Kung ating bubusisiin ang PDP, makikita na inaamin nito na sa gitna ng maraming­ pagkukunan ng tubig­ sa bansa, may mga nalalabing mga problema sa pagsasaayos, paggamit at panganga­siwa sa mga serbisyong may kaugnayan sa tubig.

Sa pagpapalaot ng unang edisyon ng CAS sa mga lalawigan nga­yong Biyernes sa Palo, Leyte, sisikapin naming
plantsahin ang nalala­bing mga usapin sa unang balangkas ng EO na siyang magbibigay sa pangulo ng mga opsyon at kaparaanan sa pagtugon sa isyu ng kasapatan ng tubig para sa ating mga mamamayan. Napakalawak ang nakaatang sa balikat ng pamahalaan sa usapin ng tubig. Ngunit hindi namin tatalikuran ang mga hamong ito.

Sa pangunguna ng Pangulo, tanging ang whole-of-government approach at pagsasama-sama ng mga ahensya ang kailangan upang mahanapan natin ng katugunan at malampasan ang suliraning ito.