Panindigan ang katotohanan

payong-kapatid-box kuya rom

Dear Kuya Rom,

Kaming dalawa ay high school sweethearts. Siya’y lumaki sa isang pamilyang mayaman, may mataas na tingin sa pera at matapobre. Ang pamilya ko ay hindi naman naghihirap, pero hindi rin mayaman.

Pagkatapos ng high school, ako ay nagtrabaho sa abroad bilang hotel worker. Noon ko nalamang pwede akong mag-apply sa isang airline. Kaya pagkaraan ng isang taon, naging flight attendant ako. Naging long distance ang relationship namin.

Nalaman ng ate niya ang tungkol sa amin. Kilala ako ng ate niya. Nakikita niya noon na sumasama ako sa mga rally laban sa mga abusado at tiwaling tao sa gobyerno. Alam din niya na nakulong ako at napalaya. Ikinuwento niya ako sa kanilang pamilya, at naging kontra silang lahat sa relasyon ng boyfriend ko sa akin.

Pagka-graduate niya ng college, nagtrabaho siya sa kumpanyang pinapasukan ko. Lihim kaming nagpakasal, at tumira sa isang lumang apartment. Madalas kaming kumakain sa isang mall, at dito nakita kami ng kanyang ate at ang pamilya nito. Mabait sa akin ang ate niya at nangakong ililihim niya ang aming secret marriage.

Dalawang taon na kaming nagsasama. Buntis ako ngayon. Nagkaroon na kami ng bagong sariling bahay. Pero, nasasaktan ako kapag itinatago ako ng asawa ko sa araw na bumibisita sa bahay namin ang kanyang mga magulang. Naiiyak din ako tuwing may party ang kanyang pamilya na hindi ako kasama.

Kuya, paano ito? Ako ay may asawa, pero invi­sible ako sa pamilya niya. Alam kong mahal ako ng asawa ko, pero nagsisinungaling siya tungkol sa akin at feeling ko ikinakahiya niya ako sa kanyang pamilya. Kapag laging ganito kami, ano ang mabu­ting gawin? — Wilma

Dear Wilma,

Ang pagsisinungaling ay nakasisira ng pagkatao, pagtitiwala at relasyon. Tunay ang inyong pagmamahalan, kaya alisin ninyo ang kasinunga­lingan. Malinis ang relasyon ninyo sa paningin ng Diyos. Kayo ay nagpakasal dahil sa pag-ibig. Kayo ay ligal na mag-asawa.

Hindi kayo nagkakasala ng imoralidad. Wala kayong dapat ikahiya, kaya buong puso at tapang ninyong panindigan ang katotohanan.

Ang pagpapakasal ninyo ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, upang hindi kayo mamuhay sa kasalanan. Manangan kayo sa Kanya. Tutulungan Niya kayong malagpasan ang pagsubok na inyong hinaharap.

Sa biyaya ng Diyos, ang mister mo bilang lalaki ay nararapat na manguna sa pagsabi ng katotohanan. Kailangang ipaglaban niya ang kanyang pag-ibig sa iyo at sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo, na kayo ay matagal nang kasal, inilihim ninyo ito sa kanila sapagkat kontra sila sa inyong relasyon, pero ayaw ninyong mamuhay sa kasinungalingan, kaya inilalahad ninyo ngayon ang katotohanan.

Ikaw ay buntis ngayon. Darating ang araw na isisilang mo sa mundo ang bata. Idalangin ninyo sa Diyos na magbago ang puso ng mga magulang ng mister mo tungkol sa iyo, tanggapin ka nila bilang asawa ng kanilang anak, upang maayos at gumanda ang relasyon nila sa magiging apo nila. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom