Malakas na puwersa ang Philippine Councilors League (PCL), ang kalipunan o liga ng mga konsehal sa mga bayan-bayan sa buong bansa na may 17,000 kasapi kung mapapakilos sila sa pagsulong ng mga programa at agenda ng pamahalaan tungo sa makabuluhang mga reporma at pagbabago ng lipunang Pilipino.

Ayon kay PCL Bicol regional chairman, Konsehal Jesciel Richard Salceda ng Polangui, Albay na kinatawan din sa Albay Provincial Board ng kanilang grupo, dapat suportahan at isulong ng mga konsehal ang mga reporma at agenda ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Dapat maging ahente ng pagbabago ng lipunan ang mga kasapi ng PCL at isulong nila ang mga kailangang pagbabago sa Saligang Batas na lalong magpapatibay sa mga pamahalaang lokal bilang puwersa sa pagpapaunlad sa mga bayan-bayan at buong bansa. Panahon na para pakilusin ang puwersa nila na hindi gaanong nagagamit, tungo sa makabuluhang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa at lipunang Pilipino,” madiin niyang pahayag.

Kumakapanya si Salceda sa pagka-national chairman ng PCL. Kasama sa kanyang mga adhikain ang mga reporma sa Saligang Batas, pagpapahaba sa termino ng mga opisyal ng mga LGU, ‘climate change adaptation and effective local risk reduction initiatives’ at mabisang pagpapaunlad sa lokal na ekonomiya ng mga pamayanan.