Positibong kasagutan ang nakamit ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William “Butch” Ramirez buhat kay Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Briones hinggil sa pagpapanatili ng Physical Education sa national education system curriculum.

Sumulat si Ramirez kay Briones para ibahagi ang importansiya ng PE sa pangkalahatang edukasyon ng kabataan at sa paghubog sa malusog na bansa.

Personal na sumakot ang kalihim ng Kagawaran sa tagapangulo ng Komisyon sa paggiit na nanatili siya sa kanyang pasya at ipaglalaban ang pananatili ng edukasyong pagpapalakas ng katawan para sa lahat ng mga mag-aaral sa anumang antas.

“PE is an important part of our children’s education. It is so important that I believe it should become a core subject,” sabi naman ni Ramirez.

Ilang linggo lang ang nakalipas, isang senador ang tinukoy ang PE na isa sa dalawang subjects na dapat munang alisin upang makatutok ang mga guro sa mas mga ‘key subject’ habang may COVID-19 pandemic.

“We have chosen to let the tide of negative criticism pass, believing that the comment was done with the best interest of other matters in mind and was not meant to minimize Physical Education,” sabi ni Ramirez sa liham kay Briones.

Ipinaliwanag ng sports chief na sumulat siya sa Secretary bilang pinuno ng sports at karapatan niyang ipabatid ang pasya niya sa isyu.

Nananatiling aktibo ang PSC kahit nalimitahan ang mga pagkilos dahil sa restrictions sa global outbreak gaya ng pagkakaloob ng impormasyon sa sports tulad sa workouts ng national athletes, webinars sa online training, sports nutrition at sports psychology, gamit ang iba’t-ibang online platforms para maabot ng mga manlalaro at ng publiko. (Lito Oredo)