Magpapatupad ang Philippine Postal Corporation (PHLPost) ng bagong singil para sa Domestic at International Registered Mail Services na ipinapadala gamit ang Intra-Province, Inter-Land, at Inter-Air para sa Domestic at Zone to Zone naman kung international.

Nabatid na epektibo ang mga bagong registered postage rates simula Setyembre 1, 2016.

Ang Intra-Province ay ang pagpapadala ng liham mula sa isang probinsya o lungsod papunta sa parehong probinsya o lungsod. Nagkakahalaga ito ng P35 kada liham para sa unang 01-50 grams.

Ang Inter-Land ay pagpapadala ng liham mula sa isang probinsya papunta sa isa pang probinsya gamit ang transportasyong panlupa. Ang presyo ng pagpapadala ng registered mail ay P41 para sa unang 01-50 grams ng pagpapadala.

Habang ang Inter-Air naman ay pagpapadala ng liham mula sa isang probinsya papunta sa isa pang probinsya gamit ang transportasyong panghimpapawid. Ang bagong presyo para sa unang 01-50 grams ng sulat ay P46.