Pinagaling ni Lola sa panaginip

Dream Catcher

Kasalukuyan akong nilalagnat nang ma­panaginip ko ang lola ko. Ginagamot ako ng lola ko at nilagyan pa nga niya ng basang tuwalya ang aking noo. Paggising ko wala na akong lagnat. Ang aking lola ay matagal nang patay nang ipanganak ako kaya sa pictures ko lamang nakita ang kanyang hitsura at iyon ang nakita ko sa panaginip.

May ilang dream researchers ang nagsasabing may dalawang dahilan kung bakit napa­panaginip natin ang ating mga yumaong kapamilya o ka­kilala. Ang mga ito raw ay puwedeng psycholo­gical at ispiritwal.

Ang psychological na dahilan ay kinabibilangan ng naramdamang guilt ng taong nanaginip dahil hindi nito nabigyan ng sapat ng panahon ang isang kapamilya bago ito namatay.

Habang ang ispirit­wal naman ay dahil maaari umanong nangangaila­ngan ng tulong, tulad ng dasal, ang yumao kaya ito nagparamdam sa pana­ginip. Kasama rin dito ang posibilidad na may mensaheng gustong maiparating ang namatay. At gayundin ang posibilidad na nagbabalik ang espiritu ng yu­maong kaanak para magbigay ng tulong o magsilbing guardian angel ng kanyang naiwang minamahal.

Sa kaso ng iyong pa­naginip, puwede itong ikonek sa aspeto ng ispi­ritwal. Sinabi mong hindi ka naman nabigyan ng pagkakataon na makilala nang personal ang iyong lola subalit sa pana­ginip mo ay nakita mo siyang pinapagaling ka. Depende sa iyong paniniwala, maaaring maipa­kahulugan ang iyong pa­naginip na ang iyong lola ay nagbalik upang damayan ka sa panahong ikaw ay maysakit.

Pero ito’y depende nga sa iyong paniniwala.

Maaari namang dahil sa pagdedeliryo mo habang ikaw ay nilalagnat, naikonek ng isip mo ang alaala ng iyong lola base sa mga pictures niya. Maaaring sa isang bahagi ng iyong kabataan ay naisip mong masarap magkaroon ng isang lola na mag-aalaga sa iyo tulad ng karaniwang nakikita natin sa mga pamilyang Pinoy. At habang may sakit ka, ang ideyang iyon na matagal mo nang nakalimutan ay naibalik ng iyong subconscious.

Maaaring nagkataon din lamang na gumaling ka na sa iyong paggising.

Anuman ang gusto mong ibigay na interpretasyon, positibong mensahe pa rin ang naiwan ng iyong panaginip. At ito’y ang katotohanang, ang ating mga mahal sa buhay ay laging naroon para damayan tayo. Maaaring kung makakabalik nga lamang ang mga yumao na nating mahal sa buhay, sila na mismo ang gagawa ng paraan para tulungan tayo sa bawat problema at gamutin tayo kapag tayo’y maysakit.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating pana­ginip. Wala itong kina­laman sa relihiyon, kulto o anumang ispirit­wal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang pa­naginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.