Player all-in

Kapag ang dealer ay nagsabing “player all-in,” ang naiisip agad ng mga miron ay meron na namang nanganganib na masibak sa torneo.

Pero para sa mga talagang naglalaro ng poker, lalo na ‘yung mga professional player,­ ang naiisip nila ay may nakawan na namang nagaganap sa mesa. ‘Di sa lahat ng pagkakataon ay nagde-delikado ang player na itinaya lahat ang kanyang chips. Ang totoo ay isa ito sa pinaka-epektibong paraan para makanakaw ng blinds o makapagpatupi ng raiser.­ Mapapansin ninyo sa mga torneo na mas mataas ang porsiyento na walang lumalaban kapag meron nang all-in na player.

May mga bagay na dapat isaalang-alang bago itulak lahat ang chips.

Una na siyempre ang hawak na baraha. Kung short stack ka na, mas mataas dapat ang iyong standard bago tumulak. Mas malaki kasi ang posibilidad na merong lalaban sa iyo kaya ideally ay pares na ang iyong barahang hawak. Para naman sa may mara­ming chips, puwede nang ilaban ang high cards lalo na kung may alas.

Dapat din na isaalang-alang ang posisyon mo sa mesa. Huwag kang tutulak agad kapag marami pang dadaanan ang round of betting, maliban na lang kung sobrang ganda ng hawak mong baraha. Mataas kasi ang tsansa na makatapak ka nang merong mas magandang baraha.

Isipin mo rin muna kung gusto mo lang makanakaw ng blinds o gusto mo talagang mapalaban. Kung gusto mo lang makanakaw, importante ang posisyon sa mesa. Tumulak ka kapag malapit sa bandang kaliwa mo ang blinds at walang nag-bet o nag-raise bago dumating sa iyo ang aksiyon. Kung gusto mo namang mapalaban, importante siyempre na maganda talaga ang hawak mong baraha.