PSALM 11:7

banal-na-aral

Si Yahweh ay tapat, sa gawang mabuti siya’y nalulugod
At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya’y sumunod.