PSALM 23:2

Ako’y pinahihimlay sa mainam na ­pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan.