PSALM 71:20-21

Bagaman at dinanas ko ang hirap at madlang sakit, Subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik, Upang ako’y ‘di tuluyang sa libingan ay mabulid.
Ako’y iyong tutulungan upang palakasin, Bihi­san mo ang hirap ko’t ako’y muli mong aliwin.