Aktibo sa klase ang mga Grade 6 students ng Imelda Elementary School sa Malabon City.
Aktibo sa klase ang mga Grade 6 students ng Imelda Elementary School sa Malabon City.

Hindi natin mapipigilan ang mabilis na pag-abante ng teknolohiya. Ito ay marka ng progreso at sibi­lisasyon. Kaya nga, mistulang palagi tayong nakikipag­habulan na maki-pagsabayan dito.

Ang mga gadgets tulad ng cellphones, tablets, media pla­yers at computers ay mga ordinaryong kagamitan na lamang. Maitatanggi ba natin na bahagi na ito ng ating normal na buhay?

Pagtuturo noon

Kung magbabalik tanaw tayo sa nakaraang istratehiya ng pagtuturo, malaki ang pagkakaiba kung ikukumpara sa nga­yon. Natuto tayo sa paaralan gamit ang pamamaraang 3Rs — Reading, wRiting at aRithmetics. Ito ang pamantayan ng ‘Literacy’.

Sa paglipas ng panahon, parami na nang parami ang demand ng makabagong henerasyon. Hindi na sapat ang pagtuturo ng konsepto gamit ang pisara at yeso lamang.

Kailangan may kasamang pa-epek ang guro upang makuha ang atensyon ng mga kabataan tulad ng makukulay na la­rawan, may aksyon, tunog at animation pa.

Pagtuturo ngayon

Mga gurong hands-on sa tablet na inisyu ng Malabon city government.
Mga gurong hands-on sa tablet na inisyu ng Malabon city government.

Sa ilalim ng ipinatutupad na Programa ng DepEd na K-12 Curriculum, isinama na dito ang pagtuturo at kali­nangan sa Information and Communication Technology o ICT.

Malaking ha­mon ito sa mga guro ng pampublikong paaralan dahil sa limitadong budget mula sa gobyerno. Maswerte na ang ilang paaralan katulad namin sa Imelda Elementary School, Sangay ng Malabon, na nakatanggap ng mga high tech na mga kagamitan sa pagtuturo tulad ng telebisyon, desktop computers, tablets at LCD Projectors mula sa lokal na pamahalaan.

May dalawang silid-aralan ang inilaan para sa Computer Literacy Classes.

Limitadong pasilidad

Gayunpaman, napakalaki pa rin ng kakulangan upang matugunan ang pangangailangan ng 4 na libong batang mag-aaral.

Sa kabila ng limitasyon, sinisikap pa rin ng mga guro na maisakatuparan ang malawakang implimentasyon ng ICT sa bawat asignatura.

Sakripisyo ni titser

Gamit ni Teacher Maida ang lapelMic sa pagtuturo
Gamit ni Teacher Maida ang lapelMic sa pagtuturo

Payak man ang sahod, marami ang nagsasakripisyo na mula sa sariling bulsa ay makapagpundar ng sariling laptop, lapel microphone, printer at LCD Projector na kailangan sa mas mabilis, mas maayos, mas makabuluhan at mas masayang paraan ng pagtuturo.
Hi-tech na ang lesson plan

Lubhang napakalaking tulong ang idinulot ng teknolohiya sa aming propesyon. Noon, mahabang oras ang ginugugol sa pagsusulat ng Lesson Plan.

Ngayon, ine-encode na lamang sa kompyuter. Malalagyan pa ng mga larawan at desenyo kung nanaisin. Hindi na kailangang isulat muli sa susunod na school year, buksan lamang ang nai-save na file, gawan ng revision at i-print.

Marami na ring mga ready-made na DLL – Daily lesson Log, worksheets at interactive activities na downloadable sa internet. Hulog ng langit para sa amin ang Excell para sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan ng pag-compute ng grades.

TarPapel in na

Mayroon na rin kaming tinatawag na TarPapel, Tarpaulin na Papel. Pinalitan na nito ang chart na Manila Paper at Kartolina. Ito ay pinadadaan sa printer imbes na isinusulat gamit ang pentel pen.

Huling-huli naman ang kiliti ng mga batang mag-aaral kung ang leksyon ay ginagamitan ng Powerpoint Presentation na sinamahan pa ng mga Video Clips na naaayon sa aralin.

Panggising sa mga estud­yante

Napupukaw nito ang kanilang interes sa pag-aaral. May pagkakataon din na ang mga bata mismo ang gumagawa ng kanilang sariling video reporting.

Maaari rin silang bigyan ng extension lessons pag-uwi nila ng bahay o pagpunta sa computer shop sa pamamagitan ng pagbisita sa mga Educational Sites at Learning Portals tulad ng ‘Quipper School’ na rekomendado ng DepEd.

Assignment puwede nang ipasa sa FB

Mga luma at bagong kagamitan sa pagtuturo
Mga luma at bagong kagamitan sa pagtuturo

Karaniwan na ring ginagamit ang Facebook sa paggawa at pagpapasa ng assignment online….. Mga Guro sa Public School, Teking-teki na rin ang style.

Kasabay ng paglipas ng panahon, asahan nang hindi lamang sa Metro Manila at ilang siyudad sa bansa ipatutupad ang hi-tech na pagtuturo.

Pero ang tanong aabutin kaya ang mga nugnog na barangay sa modernong paraan ng pagturo?