Maganda ang magi­ging Pasko ng mga OFW na may valid job contracts sa Libya. Ito’y dahil sini­guro ng Philippine Overseas Employment ­Administration (POEA) na makauuwi sila ng Pilipinas­ at makababalik ng Libya nang walang problema.

Siyempre pa, hindi­ lang ang mga nasabing ­OFWs ang magiging masaya ­kundi ang kani-kanilang mga pamilya sa Pilipinas na maghihintay sa kanilang pag-uwi sa bisa ng POEA board resolution No. 16.

Sa ilalim ng resolusyon­ ay kailangang ipakita ng Libya OFWs ang mga sumusunod kapag nagba­kasyon sila sa Pilipinas:

• Copy of existing contracts;

• Certificate of salaries and benefits;

• Letter from employe­r requesting return of the OFWs; and

• Security and safety guarantees, medical and life insurance coverage, and guarantee of immediate repatriation.

Actually, madami rin ang requirements pero ang lahat naman ng iyan, maliban sa sulat mul­a sa employer na nagre-request­ sa pagbalik ng OFWs ay part and parcel ng mga dokumento sa orihinal na deployment.

Ang pagkakaroon ng kasiguruhan na makababalik ang mga OFWs sa Libya oras na magbakasyon sa Pilipinas ay alinsunod na rin sa downgrading ng alert level sa doon sa Libya.

Level 4 to 2

Ang alert level no. 4 dahil sa political-civil­ ­disturbances sa Libya bago­ ang 2014 ay ibinaba na sa level no. 2.

Ang alert no. 4 ay nagkakasa ng mandator­y ­repatriation ng OFWs ­habang ang alert no. 2 ay nagpapataw lang ng ­restrictions.

Gayunman, mana­natili­ ang deployment ban para sa mga newly hired OFWs para sa Libya,­ ­ayon sa POEA.

Job skills

Ang karamihan sa mga OFW na nasa Libya ay iyong mga nag-avail ng POEA board resolution no. 9 na inisyu noong June 13, 2014. Sa ilalim ng naturang resolution ay ilang labor skills ang pinayagan na ma-deploy sa Libya.

Nadagdagan naman ang skills categories na puwedeng magpunt­a sa Libya sa ilalim ng ­resolution no. 17.

Needless to say, hindi­ kasama ang mga undocu­mented worker sa mga puwedeng bumalik sa­ ­Pilipinas para magbakasyon dahil hindi na sila papabalikin pa sa Libya.

Follow Me on Twitter @beeslist. You may also­ call 551-5163 or email usapang_ofw@yahoo.com for comments.