Rehabilitasyon hindi reklamasyon!

Mariin ang pagtanggi ng Department of the Interior and Local Go­vernment (DILG), isa sa mga ahensyang namumuno sa inter-agency task force para sa rehabilitasyon ng Manila Bay, na may kinalaman ang paglilinis ng look sa pagsusulong ng reklamasyon.

“Again this is clearly misinformation,” ani DILG spokesperson Jonathan Malaya. “There is no place for reclamation in the rehabilitation program. In fact, Secretary Año is personally opposed to reclamation projects.”

Sa kasamaang-pa­lad para kay Malaya, tuwirang kinontra ng Malacañang ang pagtatwa umano ng DILG sa reklamasyon. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, “positive development” daw ang mga proyektong reklamasyon na nakahanay sa Manila Bay. “With respect to reclamation, even the government will benefit from that… that will generate income for the government and will gene­rate jobs.”

Hindi natapos sa pahayag ang interes ng Malacañang sa reklamasyon. Noong Pebrero 1, limang araw matapos pormal na ilunsad ang kampanyang rehabilitasyon ng Manila Bay, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 74.

Kanyang binawi sa NEDA ang kapangyarihang aprubahan ang mga proyektong reklamasyon at inilipat ito sa Philippine Reclamation Authority, na kanya namang tinanggal sa DENR at direktang ipinailalim sa Office of the President.

Malinaw na kagustuhan ni Pangulong Duterte ang mas direktang kamay sa pag-apruba ng mga kontrata sa reklamasyon.

Sa kagyat, may tatlong malaking proyektong nakahanay. Noong Oktubre 2018, nilagdaan nina Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada ng Maynila, Mayor Antonino Calixto ng Pasay, at mga pribadong mamumuhunan ang isang Memorandum of Agreement para sa tatlong mala­king reclamation pro­ject sa Manila Bay. Ito ang 148 ektaryang Solar City project ng Manila Gold Coast Development Corp. ng pamilya Tieng; ang 360 ektaryang proyekto ng SM Prime Hol­dings ng pamilya Sy; at ang 265 ektar­yang proyekto ng Pasay Harbor City consortium, na kinabibilangan ni Dennis Uy, ang negosyante ng Davao na pinakamalaking campaign donor ni Pang. Duterte at laging nasa eksena kapag malaking kontrata ng gubyerno ang nakasalang. Sa bisa ng EO 74 ni Duterte, kailangan munang dumaan sa kanya ang mga proyektong ito.

Bakit nananabik ang administrasyong Duterte na magpatupad ng reklamasyon? Mula sa punto de bis­ta ng mga opisyal ng gubyerno, mula antas lokal hanggang Malakanyang, na nais samantalahin ang kanilang posisyon upang magpayaman, madaling unawain kung bakit kaakit-akit ang mga proyektong reklamasyon. Sa pamamagitan ng reklamasyon, ang dagat, nagi­ging lupa. Ang lupang ito, na lupang publiko, ay maaari nang isapribado. Kapag may pagsisipribado, kaila­ngang may kontrata sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Kapag may kontrata, may posibiidad ng komisyon.

Huwag gamitin ang rehabilitasyon ng Manila Bay bilang balatkayo ng malawakang reklamasyon!