Sakripisyo ng isang healer

Kapag tayo ay nagkakasakit, una nating pinupuntahan ang doktor. Pero kung wala tayong pambayad sa doktor o kaya naman ay walang nakitang anumang karamdaman sa atin ang doktor, me­ron pa tayong ibang tinatakbuhan at ito ay ang healer o ‘yung mga manggagamot na gumagamit ng herbal.

Bukod sa mga herbal ay gumagamit din sila ng kakaibang kapangyarihan na kanilang pinag-aralan mula pa sa matatanda sa kanilang lahi o sa ibang tao na may kaalaman dito. Karamihan sa mga modernong tao ay hindi naniniwala sa kakayahan ng mga manggagamot na ito. Subalit sa kasalukuyan ay marami pa rin ang naniniwala sa kanila.

Kung ang doktor ay nagliligtas ng buhay, ganoon din ang nais mangyari ng isang healer subalit sa kabila nito, habang siya ay nag­liligtas ng buhay ay inilalagay naman niya ang kanyang sariling buhay sa panganib.

Halimbawa, ang taong ginagamot niya ay nagka­taong may kulam, may sapi o may karamdamang dulot ng hindi nakikitang puwersa ng kadiliman, siya bilang manggagamot ang gagawa ng paraan upang mapa­galing ang kanyang pas­yente. Ang ibig sabihin nito ay kakalabanin niya ang mga nilalang mula sa dilim.

Maraming beses nang nakapagpagaling ang isang heale­r kaya naman marami rin ang nagtitiwala sa kanya. Subalit hindi sa kagalingan ng pasyente nagtatapos ang kanyang laban. Siya ay patuloy na guguluhin ng kanyang mga nakabangga. Kung hindi niya iingatan ang kanyang sarili, ang kanyang buhay ang siyang masasakripisyo.

Bukod dito, may mga manggagamot na hindi pinaniniwalaan ng sarili nilang pamilya. Sila ay kinukutya, itinuturing na kakaiba, minamaliit at kinukuwestiyon ang kakayahan. Subalit hindi nila maaaring talikuran ang kanilang tungkulin bilang healer kahit pa talikuran sila ng lahat ng mahal nila sa buhay at mga kaibigan. Kahit pa hindi nila maranasan ang isang normal na buhay. Dahil ang pagiging isang healer ay tulad din ng ibang propesyon, may calling, tinatawag ka ng kalikasan upang gampanan ito kahit buhay mo pa ang iyong isakripisyo. (Geraldine Monzon)