Naglabas na ng panuntunan ang Korte Suprema kaugnay sa mga oral argument na ipinatawag nito na may kinalaman sa petisyon na kumukwestiyon sa ilang probisyon ng Family Code na nagbaba­wal sa same-sex marriage.

Ang petisyon ay inihain ni Atty. Jesus Nicardo ­Falcis III laban sa Civil Registrar-General.

Itinakda ng Kataas-taasang Hukuman ang ­argumento sa Hunyo 19 ng alas-dos nang hapon.

Kasama sa mga isyung tatalakayin ay kung ang itinakda bang limitasyon ng estado na ang ci­vil ­marriage ay dapat sa maganap lamang sa pagitan ng babae at lalaki ay maituturing na pagganap ng ­estado sa police power nito at ito ba ay hindi lumalabag sa equal protection clause ng Saligang Batas.

Kabilang din sa isyu ay kung ang pagkakait ba sa same-sex couple na magpakasal ay maituturing na pagkakait sa kanilang right to life at right to ­li­berty nang walang due process; kung ang pagpapakasal ba na nakabatay sa konsepto ng gender ng tao ay ­paglabag sa religious freedom at kung ­unconsitutional ba ang Articles 1 at 2 ng Family Code o Executive ­Order No. 209 na nagtatakda na ang pagpapakasal ay limitado lamang sa pagitan ng isang lalaki at ­babae.