Sariling desisyon

Payong Kapatid Kuya Rom

Dear Kuya Rom,

Ako at nanay ko ay very close. Para kaming magkapatid. Magkasama kami sa maraming lakad at iba’t ibang activities. Wala siyang mga close friends, kaya ako ang kanyang close friend, at masaya naman akong laging kasama siya.

Ako ay 21 years old at nasa fourth year sa college. May boyfriend ako na 31 years old na accountant sa the same school. Ang parents ko ay hindi gusto ang mala­king agwat namin, pero ang sabi ko sa kanila, okay lang.

Minsan, nagpatulong ako sa boyfriend ko sa aking pag-aaral. Siya ay nakatira sa isang rent-to-own condo unit at dito ko ginawa ang assignment ko sa tulong niya. Matagal akong nag-aral at nakatulog ako sa tabi niya. Umuwi ako kinabukasan.

Sinabihan ako ng parents ko. Sobrang nag-alala sila na baka may masamang nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Ang sabi ko, nag-aral at nakatulog ako sa tabi ng boyfriend ko, pero wala kaming ginawang masama.

Hindi nila ako pinagalitan. Alam kong may tiwala sila sa akin. Ang sabi ko, nahihirapan ako sa pag-aaral at kailangan ko ng tulong ng isang marunong, kaya magiging madalas ang paghingi ko ng tulong sa boyfriend ko, at matutulog ako sa bahay niya kung kinakaila­ngan. Mahirap para sa kanila na tanggapin ang sinabi ko. Hindi sila sang-ayon.

Nakikita kong miss na miss ng mother ko ang pagiging close naming mag-ina. Ako ang close friend niya at wala ng iba. Sa ngayon kasi, hindi na kami madalas na magkasama.

Sabi ng nanay ko, huwag daw maging matigas ang ulo ko, ang iniisip lang nila ay kabutihan ko. Ang sabi ko, hindi naman gabi-gabing hindi ako umuuwi, desisyon ko ito, kasi kailangan sa pag-aaral ko, at magtiwala sila sa boyfriend ko, kasi mature siya.

Kuya, paano ko ba sasabihin sa parents ko na bigyan nila ako ng layang magdesisyon para sa sarili ko? — Diana

Dear Diana,

Nasa edad ka nang gumawa ng desisyon para sa sarili mo, pero isipin mo na ikaw ay nasa pangangalaga pa rin ng mga magulang mo, nakatira sa bahay ng mga magulang mo, pinakakain, dinadamitan, at binibigyan ng perang kailangan mo araw-araw.

Anong gagawin mo? Mainam na makinig at magpasakop ka sa kanila bilang pagpapa­kita ng pagmamahal, pasasalamat, at paggalang sa kanila.

Sa tingin mo, mature ang boyfriend mo. Gayunman, ipakita niya na mature siya talaga sa pamamagitan nang pakikipag-usap niya sa mga magulang mo, ipaalam sa kanila na ikaw ay matutulog na kasama siya kung kailangan sa iyong pag-aaral, at hinging magtiwala sila sa kanya sapagkat nangangako siyang hindi ka niya kailanman gagawan ng masama. (Ang mas mabuti, tulu­ngan ka niyang mag-aral sa bahay ninyo).

Diana, ikaw ay maging mature rin. Mag-text o tumawag ka sa mga magulang mo kung hindi ka makakauwi, ipaalam mo kung nasaan ka, anong gagawin mo, at sino ang kasama mo, upang hindi sila mag-alala.

Higit sa lahat, panindigan mo na ikaw ay mapagkakatiwalaan, pa­nanatilihin mong malinis ang iyong pagkatao sa paningin ng Diyos at ng iyong mga magulang.

May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom