Imbiyerna ang mga staff ng isang miyembro ng Senado sa isang nilang kaopisina dahil sa bukod sa sobrang sipsip sa kanilang boss, numero uno pa ito pagdating sa tsismisan.

Sa tuwing nasa opisina, lagi itong bumabangka sa mga kuwentuhan at laging may baong tsismis tungkol sa kanyang mga kaibigan, kapitbahay at dating mga kasama sa trabaho.

Sa unang tingin, akala mo’y tatahi-tahimik lang ito subalit sa mga umpukan, sobrang daldal na ito. Kahit nga raw ang mga kasama nito sa bago niyang opisina ay ikinukuwento nito sa iba’t ibang tanggapan sa Senado.

At sobrang abala sa kadaldalan at husay sa pakikipagtsismisan, nakakalimutan na nito ang kanyang trabaho kaya naman madalas siyang binubuska ng kanyang mga superior.

Ang ikinaiinis pa ng mga kasamahan nito, madalas silang siraan nito sa kanilang principal o amo. Na kes­yo wala raw ginagawa, na kesyo pa-bondying-bondying lang sa kanilang trabaho o ‘di kaya’y nagbubutas ng bangko at natutulog lang sa kanilang puwesto.

Pero ang totoo, ang tsismosang staff na ito ang walang ginagagawa sa kabila nag mga nakabinbing papeles sa kanyang table na hindi nito inaaksyunan.

Clue: Ang senator na may ala­gang tsismosa ay may letrang O sa kanyang apelyido as in ‘over’ sa sipsip, over sa kuwento.