Maghihigpit na muli ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa pag-iisyu ng pasaporte dahil ang kompanyang kinontrata sa pagproseso ng “travel document” ay itinakas ang mga personal data ng mga naisyuhan ng pasaporte.

Nabuwisit daw ang kompanyang kakontrata ng DFA kaya kumalas bitbit ang mga personal na impormasyon ng mga kumuha ng pasaporte.

Kaugnay nito inanunsiyo ng DFA na ang mga nakatakdang mag-renew ay dapat magsumiteng muli ng panibagong authenticated birth certificate dahil back to zero ang “data bank” ng passport division.

Ayon sa DFA ka­ilangang i-rebuild ang database para sa mga passport na naisyu bago mag-2010 dahil tinangay lahat ng kompanya ang mga impormasyon ng mga aplikante matapos hindi ma-renew ang kontrata sa DFA.

Kung anumang kompanya ang kinontrata ng DFA ay dapat papanagutin sa pagbitbit ng mga personal na impormasyon ng publiko.

Hindi personal na pag-aari ng hindi pa pinapangalanang kompanya ang mga impormasyong nakuha mula sa mga nag-apply ng pasaporte.

Kahit pa sabihing ‘digital’ na ang mga dokumento mula Philippine Statistics Authority (PSA), ang pagkuha ay pahirapan pa rin. Mahaba pa rin ang pila.

Delikadong mapa­sakamay ng sindikato o ng mga elementong kriminal ang mga ­personal record ng mga tao.
Dapat tukuyin at kasuhan ng DFA ang kompanyang nagnakaw ng impormasyon.

Huwag na ring payagan na makapasok muli sa anumang transaksyon sa iba pang ahensiya ng gobyerno.

Mukhang hinahamon ng kompanyang kinontrata ng DFA ang liderato ni Sec. Teddy Boy Locsin.

Sa pangyayaring ito sa DFA, dapat sigurong suriing muli ng gobyerno o anumang ahensiya ng pamahalaan ang pagkuha sa mga tinatawag na service provider.

Totoong nakatulong sa pagkakaroon ng sistema sa pagproseso ng mga dokumento, subalit ang insidente sa DFA ay dapat ma­ging babala na hindi na dapat ipagkatiwala sa mga service provi­der ang mga personal na impormasyon ng mga tao.
Hindi rin kasiguraduhan ng mabilis at episyenteng serbisyo, tignan ang LTO.

Habang maaga pa, imbentaryuhin na rin kung ano pang ahensiya at mga kor­porasyong pag-aari ng gobyerno ang dumidepende lamang sa mga service provider.

Dahil sa “special skill” dulot ng teknolohiya, ang mga service provider ay nagkaroon ng access sa personal ­record ng mga tao.

Delikado ito.

Paano kung makuha o mapunta sa foreign government ang mga impormasyon ng mga tao?