Napagwagian ni Josep­h Sia ang katatapos na Metro Summer Event sa Metro Card Club sa Ortigas matapos gapiin si Euryd Rivera sa kanilang heads up play.

Maganda ang simula ni Rivera sa heads up round pero si Sia ang sinuwerte sa malalaking pot kaya nakaangat ang huli sa chip count.

Ang winning hand ni Sia ay Q-10 off-suit na tumalo sa A-7 suited na baraha ni Rivera. Itinulak ni Rivera lahat ng chips matapos lumabas sa board ang 10 at 5 na flower kasama ang 4 na heart dahil isang flower na lang ang kailangan para makabuo siya ng flush. Ang kaso ay parehong basura ang lumabas na baraha sa turn at river kaya namayani ang pair-10 ni Sia.

Naibulsa ni Sia ang P860,000 championship purse mula sa prize pool na P3,294,500. Nasa 599 manlalaro ang lumahok sa pinakama­laking poker event nga­yong tag-init sa Metro.

Kasama kong nakapasok mula sa Day 1A ng torneo si Sia kung saan 9th siya sa chip count (109,000) at ako naman ang 12th (77,600).

Inalat nga lang ang inyong lingkod sa penultimate day at naubos ang chips ko matapos maka-set ang aking nakalaban sa pot laban sa aking two pairs. Suited na 8-10 ang barahang hawak ko at itinulak ko na lahat matapos lumabas ang 8-9-J sa board.

Bale meron akong open-ended straight draw at tsansa na maka-backdoor flush bukod pa sa meron na rin akong pair-8. Ang problema ay pocket king pala ang hawak ng kalaban at king pa ang lumabas sa turn kaya nabalewala ang 10 na lumabas sa river na nagbigay sa akin ng two pairs.