Sore eyes, layuan mo ako!

sore-eyes

Uso ang sore eyes tuwing tag-init. Sakit ito na mahirap iwasan o lubhang nakakahawa dahil sa dala nitong bacteria o virus.

Kung ayaw mong dapuan o mahawaan nito’y narito ang ilang tips.

Ugaliing maghugas lagi ng kamay.

Huwag gumamit o manghiram ng gamit ng iba lalo na ang sunglasses.

Hangga’t maaari ay huwag lumusong sa ­swimming pool na punong-puno ng tao.

Kung maliligo sa pool ay gumamit ng goggles bilang proteksyon na rin sa mga mata.

Tiyaking malinis ang mga gamit lalo na ang panyo o tuwalya.

Huwag kukuskusin ang mata.

Umiwas sa usok at alikabok.

Ugaliing maghilamos bago ma­tulog.

Siguraduhing malinis ang bahay o kapaligiran.

Gumamit ng disinfectant.

‘Wag basta gagamit ng eyedrops kung ‘di kailangan, sa halip ay magpakonsulta muna sa doktor.