Special child, pinag-shabu at halinhinang hinalay ng tatlo

Part 3
TUGIS
EDISON REYES

Kahit hindi nakatapos ng kanyang pag-aaral bunga ng kahirapan, sinikap na Joyce Anne na gampanan ang mga bagay na dapat ipagkaloob sa mga batang may espesyal na pangangailangan tulad ng kanyang anak na si Nenet, na kanyang natutuhan batay sa mga rekomendasyon at pagtuturo ng doktong na sumuri sa mentalidad ng anak.

Kabilang na rito ang pagpapalakas ng kumpiyansa ng anak at pagpaparamdam na tama lang ang kilos at ginagawa ng bata. Ang pagiging mahinahon at malawak na pangunawa sa kadalasang pagpapakita ng pagiging bugnutin ng anak at paulit-ulit na pagtuturo sa mga hindi matutunang mga bagay.

Hindi pagpapakita ng takot o pangamba sa kakulangan ng kapasidad ng wastong pag-iisip ng anak. Pagbibigay ng utos sa anak na kahalintulad ng ini-uutos sa normal na bata at pagtuturong makipag-kaibigan at makipaglaro sa mga normal na bata.

Dahil na rin sa matiyagang pag-aaruga, pagmamahal at pang-unawang naipagkakaloob kay Nenet ng kanyang mga magulang, tiyahin at lola, naging maayos ang kalagayan ni Nenet, lalo na ang kanyang normal na pagkilos bagama’t malaki ang pagka-antala ng kanyang pag-iisip kumpara sa kanyang edad.

Naging mahirap din sa mga magulang ni Nenet na ipasok siya sa paaralang pinapasukan ng mga batang kanyang ka-edad dahil sa kanyang kakaibang pangangailangan at espesyal na pagkalinga.

Nang magsimula namang mag-aral ang nakababatang kapatid ni Nenet na si Jeonard sa Holy Child Catholic School sa may Plaza Hernandez St. sa Tondo sa edad ng pitong taon, isinilang ni Joyce Anne ang ikatlo nilang anak ni Colete na si Andrea.