Special child, pinag-shabu at halinhinang hinalay ng tatlo

EDISON REYES

Inalok ng babaeng kabesa si Joyce Anne ng karagdagang pagkakakitaan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanya ng isang puwesto bilang barangay tanod sa kanilang lugar na kaagad naman niyang sinang-ayunan.

Batid ni Chairwoman Padasas na malaki ang maiaambag na tulong ni Joyce Anne sa kanilang barangay bilang isa sa mga tanod lalo na’t nakikita naman niya ang kasipagan ng ginang sa pagtataguyod ng mag-isa sa kanyang tatlong anak, at isa na nga rito ang panganay na may espesyal pang pangangailangan.

Nang makarating sa kaalaman ni Joyce Anne na kabilang ang Jose Rizal Elementary School sa may Tayuman St., Tondo na kabilang sa mga pampublikong paaralan sa lungsod na nagtuturo sa mga batang estudyante na may espesyal na pangangailangan, dito niya ipinasok si Nenet upang makapag-aral.

Hindi na rin nakapagtataka na sa edad na 13, nasa unang baitang pa lamang si Nenet bagama’t hindi naman siya nag-iisa sa kanyang pinapasukang paaralan dahil pawang may espesyal na pangangailangan din ang kanyang mga naging ka-klase.

Mula nang makatuntong na sa paaralan si Nenet, mistulang napanatag na rin ang kalooban ni Joyce Anne at ng buong pamilya dahil parang normal na rin ang ikinikilos ng dalagita bagama’t hindi maikakaila na malaki ang pagka-antala ng kanyang kaisipan kumpara sa mga dalagitang nasa kahalintulad niyang edad.

Habang lumalaon, unti-unti na ring nakakaagapay ang buong pamilya ni Nenet sa kanyang kakulangan at napagkakatiwalaan na rin siyang utusan at mag-isang magtungo sa tindahan kapag may ipabibili ang sinumang nakatatanda sa kanya.