Special child, pinag-shabu at halinhinang hinalay ng tatlo (Part 2)

Ordinaryo lamang ang uri ng pamumuhay ng mag-asawa at dahil hindi naman sapat ang kinikita ng asawa ni Joyce Anne sa pagmamaneho, minabuti na muna nilang mag-asawa na pumisan muna sa magulang ng lalaki lalu na’t may kalakihan naman ang bahay ng mga ito sa Brgy. 43 sa Tondo bukod sa nais din ng matanda na sa kanila mamirmihan ang mga anak upang makapiling ang kanyang apo.

Upang makatulong naman sa kanyang asawa sa pagtatagu-yod sa kanilang anak, nagpasiya si Joyce Anne na maglagak ng puhunan sa pagtitinda ng iba’t-ibang uri ng mga kasuotan na kanyang inilalako sa kanilang lugar at maging sa mga kalapit na barangay.

Magdadalawang taon na si Nenet nang isilang ni Joyce Anne ang ikalawa nilang anak na lalaki na si Jeonard kaya’t labis-labis ang kanilang kasiyahan dahil bukod sa nadagdagan ang anghel sa kanilang pamilya, may makakalaro na ang kanilang panganay na anak na si Nenet.

Naging inspirasyon sa mag-asawa ang kanilang dalawang anak lalu na’t kinakitaan naman ng pagmamahalan ang mga ito, bukod sa tinatamasang pagmamahal at pag-aaruga ng biynan ni Joyce Anne, pati na sa mga kapatid na babae at tiyahin ng mister.

Inakala ng mag-asawang Joyce Anne at Colete na normal lang sa magkapatid ang halos magpang-abot ang kakayahan sa mga kilos, gawa at salita kahit pa nga mas matanda ng dalawang taon ang panganay nilang si Nenet subalit luma-laon ay napapansin nila ang kakaibang kaalaman ni Jeonard kumpara sa panganay na kapatid.

Nang tumuntong na sa limang taong gulang si Nenet, nagduda na ang mag-asawa sa labis na pagka-antala ng kakayahan nito na mag-isip at gumawa ng mga bagay-bagay na angkop sa kanyang edad kaya’t dito na nila ipinasiyang ipasuri sa doktor ang kanilang anak.
Bagama’t normal naman ang kalusugan ng pangangawatan ni Nenet, hindi naman kumbinsido ang doktor na sumuri sa kanyang kapasidad na mag-isip ng kahalintulad ng limang taong gulang na bata kaya’t kinakailangan ang higit na pagsusuri sa kanyang kalusugan sa pag-iisip.

Dito na nalaman ng mag-asawang Joyce Anne at Colete na kabilang ang kanilang panganay na anak na babae sa mga batang may espesyal na pangangailangan o “children with special needs” bunga ng hindi paggana ng wasto ng kanyang isipan na akma sa kanyang edad.