Dear Atty. Claire,

May katanungan lang po ako. ­Kailangan po bang kumuha ng ­building permit sa ­ginawang bahay?

Nasa squatter area po ito at umabot na ng tatlong palapag ang bahay.

Walang pong permit ito. Ang hagdanan po nila ay sagabal sa daanan.

May karapatan po ba akong patigilan sila at ireklamo? Pumunta po ako sa City Engineering Department at pinayuhan lang nila ako na kumuha lang ang may-ari ng ­barangay permit dahil hindi raw sila puwedeng mag-isyu ng permit dahil sa gobyerno po ang lupa.

Pero sige pa po ang pagpapatayo ng bahay nila kahit sagabal na sa daanan. Isa po itong ­barangay na pagmamay-ari ng gobyerno.

Salamat po sa magi­ging kasagutan mo.

Lenilyn ng Iloilo City

Dear Ms. Lenilyn,

Ang mga istraktura na ginagawa ng walang building permit ay hindi dapat pinapayagang itayo at ipagawa. Lahat po ng nasa squatters area na nagtayo ng istraktura ng walang pahintulot mula sa Office of the Building Official ng isang munisipyo o lungsod ay dapat na pinapatanggal.

Nakapagtataka ­lamang po na kahit nagsumbong na kayo tungkol sa iligal na pagpapagawa ng istraktura ay hindi kayo pinansin at hindi man lamang pinahinto ang pagpapagawa ng bahay.

Dahil ang sabi ­ninyo ay kasama kayo sa squatters area ay malamang na pati kayo ay lumabag sa National Building Code.

Totoo po na hindi kayo mabibigyan ng building permit sa lupa ng gobyerno. Kaila­ngan ninyo kasing magsumite ng katibayan ng inyong ligal na interes sa lupa tulad ng titulo sa lupa o tax declaration o kahit na deed of sale o contract of lease.

Kung hindi ­naman kayo kinikilala ng gobyerno na may karapatan kayo sa lupa tulad halimbawa kung kayo ay awardee ng National Housing Authority (NHA) ay hindi kayo mabibigyan ng building permit at lahat ng itatayo ninyo sa lupa ay masasabing iligal.

Ang maaari lamang ninyong ireklamo laban sa kanila ay ang pagiging istorbo sa kinikilalang right of way. Ang kinilala at nakagawian na right of way ay hindi maaaring hadlangan o lagyan ng harang.

***

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 89220245 o 85142143 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.

Subabayan po ang ibang video tungkol sa batas sa aking YouTube Channel (Atty. Claire Castro). Please subscribe, watch, like and share my videos.