Inanunsyo ng Social Security System (SSS) na simula sa Abril 1, ipa­tutupad na ang bagong iskedyul ng kontribusyon kung saan tataas ang savings rate ng mga miyembro na magbibigay ng mas mataas na benepisyo sa kanilang pagreretiro.

Alinsunod sa Batas Republika 11199 o Social Security Act of 2018, tataas ang kontribusyon sa 12% mula sa kasalukuyang 11% simula sa 2nd quarter ng taon. Kasabay nito iaangat din ang Monthly Salary Cre­dit (MSC) na magi­ging P2,000 ang pinaka­mababa at P20,000 naman ang pinakamataas.

Sinabi ni SSS Officer-in-Charge Aurora Ignacio na napapanahon na itaas ang kontribusyon at Monthly Salary Credit ng SSS upang mabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro na makapag-ipon para sa kanilang pagreretiro.

“Gusto nating lahat ang maginhawang pagreretiro at upang magawa iyon, kinakailangan na habang tayo ay mala­lakas pa ay magsikap upang makapag-ipon. Pinakamura at pinakamadaling paraan ng pag-iipon para sa pensyon ang SSS. Lahat ng manggagawa, kahit ano pang trabaho, ay kinakaila­ngan na mag-ipon sa ahensya para sa panahon ng kanilang pagreretiro,” sabi ni Ignacio.

Sinabi ni Ignacio, kasabay ng pagtaas sa kontribusyon ay tataas din ang halaga ng mga benepisyo at pribilehiyo dahil itinaas din ang maximum Monthly Sa­lary Credit sa P20,000.

Gayundin, ang mi­yembro na nakapagba­yad ng minimum na 120 kontribusyon na base sa lumang maximum MSC na P16,000 ay tatanggap ng buwanang pensyon na P6,400. Samantala, kung siya ay magbabayad base sa bagong maximum MSC na P20,000, siya ay tatanggap ng P8,000 na pensyon kada buwan.