Isasagawa ang kilalang laro sa Pilipinas na “sungka” bilang demonstration sports sa gagana­ping International Ethnofestival Nomad Universe sa darating na Marso 9-19 sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
Maliban sa larong sungka, regular din na pinaglalabanan ang pinasimulan ng mga Pilipino na arm wrestling sa muling pagsasagawa ng International Ethnofestival na nasa framework ng King Abdulaziz Camel Festival, na isa sa mga popular na aktibidad sa Saudi Arabia.

 

Hangad ng International Ethnofestival na inoorganisa ng World Ethnogames Confederation na maipakilala ang mga ethnocultural heritage at ethnosports activities ng iba’t-ibang lahi sa buong mundo.

 

Paglalabanan sa aktibidad ang mga torneo na kinikilalang pambansang laro tulad ng wrest­ling, martial arts at traditional intellectual games gaya sa Toguz Korgool at Oware pati na rin ang ipakikilalang sungka.
Magkakaroon din ng demo games sa traditional archery, panghuhuli ng mga ibon at aso, horseback games at tradisyonal na mga intellectual games.