Higit pang naging makulay ang buhay ng pamilya ng mag-asa­wang Domeng at Celestina sa pagkakaroon nila ng anak na lalaki kaya’t pareho silang nagsikap na maiangat ang antas ng buhay upang mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak.

Katuwiran ng mag-asawa, hindi dapat matulad sa kanilang mag-asawa ang kanilang mga anak na maagang sinuong ang buhay may-asawa kaya’t hindi napagtuunan ng pansin ang pag-aaral sa kolehiyo.

Gayunman, sad­yang mapaglaro ang kapalaran sa mag-asawang Domeng at Celestina dahil sa kabila ng kanilang maayos na pagsasama at masayang pamilya, sinubok ng trahedya ang kanilang kapalaran nang ma-diagnosed ng mga doktor ang pagkakaroon ng sakit sa puso ng ginang.

Sa kabila nito, hindi pa rin nagpaawat si Celestina na tumulong sa paghahanapbuhay sa pagnanais na matupad ang kanilang pangarap para sa kanilang mga anak.

Sa murang edad na 36, na-cardiac arrest si Celestina at sa kabila ng mabilis na pagsugod sa kanya sa pinakamalapit na pagamutan, hindi na rin pinagbalikan ng malay ang ginang hanggang ideklarang patay ng mga manggagamot.

Mistulang pinagsakluban ng langit at lupa si Domeng sa maagang pagpanaw ng kanyang asawa na sa simula’t sapul ay naging katuwang na niya sa pagtataguyod sa kanilang tatlong anak.