Hiniling ng isang grupo ng mga consumer sa Energy Re­gulatory Commission (ERC) na ibasura ang petisyon ng Natio­nal Transmission Corp. (Transco) para sa mas mataas na singil sa feed-in tariff allo­wance o FIT-All na magpapamahal sa presyo ng kuryente.

Inihain ng Laban Konsyumer Inc. sa pangunguna ni Vic Dimagiba ang omnibus urgent motion sa ERC nitong Lunes para ibasura lahat ng petisyon ng Transco sa pagtataas ng FIT-All.

Sabi ni Dimagiba, imbes na taa­san ang singil sa FIT-All na magreresulta sa pagtaas ng pres­yo ng kuryente na babayaran ng mga consumer, dapat pa nga ibaba ito ng da­lawang sentimo kada kilowatt hour kung susuriin ang hinaing aplikasyon ng Transco.

“Based on the manifestation we read and analyzed, the FIT-All rate should actually be reduced by two centavos per kilowatt hour. We believe that the 2020 FIT-All petition of Transco should be dismissed promptly,” giit ni Dimagiba.

Nag-update ng mga batayan ang Transco sa pina­kabagong isinumite nitong petisyon at gumamit pa ito ng actual data ng apat na buwan ngayong 2019. Dahil sa pag-update, lumalabas na sosob­ra ng P6.54 bil­yon ang makokolekta ngayong taon na FIT-All at magkakaroon pa ng over recovery kung ipagpapatuloy ang paniningil nito na P22.76 kada kilowatt hour hanggang sa ka­tapusan ng taon.

“Judging from all these figures, we at LKI firmly believe that the costs that consumers pay for FIT-All should already go down by at least 2 centavos per kilowatt hour, while the FIT-All petition of 2020 would be best dismissed,” sabi ni Dimagiba. (Eileen Mencias)