2 TIMOTHY 4:10

Dahil dito, tayo’y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang Tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya.