Mr. 3K-hit na si Beltre!

Talunan din ang dalawang anak na babae at junior ni Beltre mula sa kanilang front-row seats malapit sa dugout, kasama ng mga magulang ni Beltre.