WebClick Tracer

Africa – Abante Tonite

San Agustin, ‘Doctor of Grace’ ng Simbahan!

Ginugunita ngayong araw ang Pista ni San Agustin, obispo at pantas ng Iglesya. Masalimuot at magulo ang pagkabata ng tinaguriang ‘Doctor of Grace’ ng Simbahan. Gayunman, hindi siya lubusang napariwara at tuluyang nadiskaril dahil sa patunubay ni Santa Monica, ang kanyang ulirang ina na tumulong upang tugunin nito ang paanyaya ng Diyos sa pagbabago at lubos na pagbabalik-loob.

Read More