Lady solon suki ng albularyo

Kapag may nararamdamang sakit ng katawan ang isang miyembro ng Lower House, hindi siya nagpapatingin sa doktor kundi nagpapatawag ng quack doctor o ­albularyo.